Krovy

Dřevěné krovy tvoří nosnou konstrukci střechy domu.

Krovy a jejich zpracování

Dřevěné krovy tvoří nosnou konstrukce střech rodinných domů i větších budov. Krovy tvořené hranoly a trámy mechanicky nesou střešní krytinu.

Krovy musí být schopné unést vedle vlastní hmotnosti ještě dodatečnou mechanickou zátěž vrstvou sněhu nebo silným větrem. Dřevěné krovy pomáhají udržovat v budovách zdravé přírodní klima. Z více hledisek jsou dřevěné krovy lepší než ocelové konstrukce. Krovy jsou vázány na střešní konstrukce tesařskými vazbami.

Ozdobné prvky krovů jako jsou zakončení zhlaví krokví a vaznic, je možné navrhnout v mnoha variantách. Zároveň přesná počítačová simulace umožňuje perfektní provedení i těchto ozdobných prvků.